Начало › Растения › ЕнциклопедияДървета › Бонбонено дърво (Hovenia)

Бонбонено дърво (Hovenia)

10.09.2010 | Коментари (0)

Бонбонено дърво (Hovenia)

Вид: листопадно
Подходящи за:

Научното название на популярното като бонбонено дърво е Hovenia и се отнася към семейство Зърнастецови. В своята родина Китай, Индия, Корея, ховенията се отглежда отдавна като декоративно растение. Това е едно от най-непретенциозните субтропични дървета с късно опадащи през зимата едри сърцевидни листа. Ховенията се цени най-много заради вкусните "бонбонени" месести дръжки с оранжев или кафеникав цвят. Преди съзряване на плодовете дръжките силно надебеляват, стават сочни и имат прекрасен вкус. Лесно се отчупват заедно с малки кръгли сухи плодчета, които не са годни за ядене. В свежите дръжки се съдържа 25% захар, а в узрелите - 50%, заради което в Югоизточна Азия се използва за приготвяне на различни лакомства.

Цъф­ти през юни, а пло­до­ве­те (или по-точно дръж­ки­те) уз­ря­ват през ок­том­в­ри - но­ем­в­ри. Цве­то­ве­те са в ра­це­моз­ни съц­ве­тия, т. е. кичури, по­доб­ни на бъ­зо­ви­те съц­ве­тия. Те са дву­по­ло­ви или са­мо мъж­ки, на цвят са свет­ло­зе­ле­ни и с при­ят­ния си аро­мат прив­личат пчели­те. Изоб­що бон­бо­не­но­то дър­во е мно­го ме­до­нос­но. Пло­до­ве­те му, дреб­ни ка­то гра­хо­ви зър­на и су­хи, не са год­ни за яде­не. За­то­ва пък гор­на­та част на плод­на­та дръж­ка е яд­ли­ва - мно­го вкус­но ла­ком­с­т­во, осо­бе­но след есен­ни­те сла­ни.

Дръж­ки­те са  уде­бе­ле­ни, почти ме­сес­ти,  бо­га­ти на скор­бя­ла, ле­ко тръпчиви, но мно­го слад­ки. В све­жи­те дръж­ки  съ­дър­жа­ни­е­то на за­ха­ри­те е 20 - 23%, а в по­лу­су­хи­те на­рас­т­ва до 48%. Те мо­гат да ос­та­нат на дър­во­то до про­лет­та. Под­су­ше­ни­те дръж­ки се из­пол­з­ват пре­дим­но в су­ро­во със­то­я­ние, но се пре­ра­бот­ват и в браш­но за кух­нен­с­ки нуж­ди. То­зи уни­ка­лен хра­ни­те­лен „пло­дов" про­дукт е тър­сен на из­точни­те па­за­ри

 Дървесината е крехка, но твърда, с красив рисунък. Китайските и японските майстори я полират и широко използват в производството на мебели и художествени изделия. На Изток ховенията се използва и като целебно растение при заболяване на червата и температуропонижаващо средство.

Красивата корона на бонбоненото дърво дава отлична сянка и при ярко слънце е особено приятно да отмориш под нежния и аромат.

Семената на малките кръгли плодчета може да се засеят, но да се отгледа такова разкошно цъфтящо растение в нашите условия е трудно. Това може да стане в районите с по-топъл климат - Сандански,  Пловдив, по Черноморието, като му се осигури добро овлажняване и дренаж.

Бон­бо­не­но­то дър­во зас­лу­жа­ва да се из­пи­та и за сак­сий­но от­г­леж­да­не, фор­ми­ра­но ка­то бон­сай, за­ра­ди лис­та­та, аро­мат­ни­те цве­то­ве и слад­ки­те „чеп­ки".

 

Цъфтеж

Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
            
 

Фото галерия

Изпрати на приятел | Добави в любими | Принтирай
Коментари (0) | Добави коментар