Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы Ћиани

Ћиани | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

÷ветето, което не вехне
¬ √ермани€ съществува традици€ за –ождество да се подар€ва цъфнал кукур€к в сакси€ или на букет. Ќемците го наричат снежна роза и в€рват, че се е по€вил от сълзите на овчарче, което н€мало какво да подари на младенеца ’ристос.

ѕогрижете се за лалетата
ѕравилното отглеждане на лалетата изисква луковиците да се изваждат вс€ка година. “ова се прави, когато листата са пожълтели, но не са изсъхнали и са още меки. ѕо това време люспите на старата луковица са изсъхнали и твърди, и т€ не може да се храни.

«асаждане на овощни дръвчета
»зкопават се посадъчните €мки с размери минимум 80/80/80 см.  огато почвата е по-тежка, гли­неста, студена и неплодородна, €мките тр€бва да са по-ши­роки и по-дълбоки. Ќе се вна­с€ пресен говежди тор или амо­ниева селитра. ѕри слънчево време корените сe предпазват от из­съхване, а ако са изсъхнали, тесе потап€т във вода за 1-2 дено­наши€ или се зарав€т с пръст исе поливат обилно с вода.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ‘евруари: ¬ажно през февруари
ѕрез февруари зимата започва да ни омръзва. Ќ€къде дълбоко в нас се заражда желанието ни да видим по-скоро пак градината, потънала в зеленина и пищни цветове. ј и февруари, като че ли разбрал това, става н€как си по-мек и с малкото си дни с€каш бърза да си иде. ¬се още е зима, но предпролетното настроение ни кара да направим нещо за идващата пролет.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината