Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы Ћиани

Ћиани | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

—ламената гъба
ѕроизводството на сламената гъба е характерно за тропическите и субтропическите области на јзи€. “€ се отглежда във ‘илипините, япони€, »ндонези€, Ѕирма, “айланд,  итай и “айван върху пшенична или оризова сама, откъдето е поучила името си. ƒруги нейни наименовани€ са оризовосламена гъба и китайска гъба.

ќформете прасковата като чаша
‘ормирането короната на прасковата тр€бва да бъде съобразено с растежните й и биологични особености. „ашовидната корона  е една от най-широко прилаганите в практика­та при отглеждането на прасковата. “€ се формира много лесно и при не€ листата и плодовете се огр€ват много добре. 

ѕалмите
“е са може би най-забележителните представители на растителни€ св€т. »ли поне най-впечатл€ващите. ¬ много страни имат важно стопанско значение. ” нас рол€та им е основно декоративна - украс€ват домове и офиси, а н€кои видове храбро се бор€т със сурови€ климат и растат на открито дори през зимата.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец януари: ¬ажно през €нуари
януарските дни са къси, небето е облачно, живата растителност е в дълбок зимен покой, та човек ще си рече, че н€ма никаква работа в градината. “ака е, но не съвсем. ≈, не може да се сравн€ва с пролетните и летните грижи, но за студеното време и късите дни не е и малко. —ега му е времето да се помисли какво ще се засади, какво ще се отгледа и как ще се отгледа.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината