Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы «еленчуци Ы –Ш

«еленчуци | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

«елето облича ризи още от май
Ќай-подход€щи€т период за сеитба на разсад за зеле средноранно производство е кра€ на месец април - началото на май. «ас€ването се извършва в открити лехи, в градина добре запасена с хранителни вещества. ѕочвата да е предварително наторена с оборски тор и пол€та. «ас€ването се извършва равномерно разпръснато, но не гъсто, като за 1 км.м площ са необходими около 4-5 г семена. ќтгоре се покриват с около 2 см рохкава почва, смесена с добре угнил оборски тор и леко се притъпква с дъска. «а осигур€ване на добре развити и здрави растени€, те се поливат редовно и подхранват при нужда.

¬еликолепните рицарски звезди
’и­пе­ас­т­ру­ми­те ви­на­ги са пле­н€­ва­ли със сво­€­та цар­с­т­ве­на кра­со­та. ¬ цве­тар­с­ки­те ма­га­зи­ни се пред­ла­гат как­то прек­рас­ни бу­ке­ти от т€х, та­ка и от­дел­ни лу­ко­ви­ци, а съ­що и сак­сии с фор­си­ра­ни рас­те­ни€, го­то­ви все­ки мо­мент да  цъф­нат. ћно­го е труд­но да се из­бе­ре в цвет­ни­те ка­та­ло­зи най-кра­си­ви­€т сорт - ог­ром­но­то им мно­го­об­ра­зие за­ли­ва с мо­ре от форми и баг­ри.

“ерасата и дворът стават по-красиви благодарение на фукси€та
‘укси€та не може да се обърка с никое друго растение. ѕитат ли ви кое е то - достатъчно е да кажете: цветовете му са като рокл€ на балерина. ¬ т€х има нещо и от новогодишната елха, увенчани с разноцветни свещници на дълги дръжки. Ќаши€т народ й е дал името обички, защото цветовете на повечето сортове са увиснали.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ƒекември: ¬ажно през декември
¬ първи€ зимен месец градинарите имат повече свободно време, което им дава възможност без да бързат, да си направ€т планове за работата през л€тото, да помисл€т къде и какво е нужно да обнов€т.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината