Начало › Материали на месеца › Статии от потребители › Що е то Paulownia / Пауловния и има ли почва у нас ?

Що е то Paulownia / Пауловния и има ли почва у нас ?

20.11.2009 | Коментари (0)

Въведение

Род Paulownia (сем. Scrophulariaceae) включва девет високо адаптивни видa с ценна дървесина. Това са: P. elongata, P. tomentosa, P. fortuneii, P. australis, P. fargesii, P. albiphloea, P. catalpifolia, P. taiwaniana и P. kawakamii.

Видовете произхождат от Югоизточен Китай, където се отглеждат вече в продължение на векове. Paulownia поражда интерес със своя изключително бърз растеж, висококачествена дървесина, красиви цветове и големи листа.  Всички видове от род Paulownia (Пауловния) са бързорастящи, с превъзходна дървесина, но най-перспективни в това отношение са P. elongata (изумрудено дърво) и P. fortunei, които за 8-10 години достигат до 20 м височина и диаметър на стъблото 30-40 см. Само от едно такова дърво може да се добие до 1 м3 дървен материал с високо качество. В Китай се отглежда Paulownia на обща площ от 2.5 млн. хектара с цел да се задоволи огромното потребление на дървесина в страната.

Високата толерантност към засушаване, невзискателността към състава на почвите и широкия температурен диапазон (от –25 до + 40°C) прави видовете от род Paulownia много търсени на световния пазар. Създаването на хибридни видове позволява отглеждането им при различни климатични условия. Те са особено ценни за засаждане на големи промишлени масиви, на опожарени гори, табани и свлачища.

Дървесината на Paulownia е лека и в същото време изключително здрава, което е идеалната комбинация за случаите, когато това съотношение е от значение. Дървесината лесно се поддава на всякакъв вид обработка. Светла е и поема добре боите (оцветители). Използва се за изработка на мебели, фурнири, плотове, играчки, като суровина за хартия, биогориво и др. Високото съотношение здравина/тегло прави дървесината от Paulownia незаменима в корабостроенето, самолетостроенето, за изработка на дъски за сърф, каравани и др. Дървесината на Paulownia съхне бързо на въздух (без пещи). Задържа малко влага (до 10-12%). Изключително стабилна е, устойчива е на усуквания, счупвания и деформации. Структурата на дървесината е много фина, повърхността й е копринено гладка, без дефекти (чепове). Водоустойчива е и има невероятен резонанс, което я прави много ценна и търсена при изработването на музикални инструменти.

Номиналната плътност на дървесината и пълна икономическа целесъобразност са постига при сеч на 8-10 година . На световния пазар 1 м3 дървен материал от Paulownia яе търгува в зависимост от качеството между 200 $ и 600 $/m3 .

За строителни цели или като дървен материал за добив на биомаса и др. е икономически целесъобразно да се извършва сеч на 4-5 година , когато диаметъра е над 20 см.

От много голямо значение е и фактът, че тези видове не боледуват и не се нападат от насекоми и вредители, което до голяма степен снижава риска при промишленото им
отглеждане.

Видовете от род Paulownia имат огромно значение за екологичното равновесие на страната, в която се отглеждат, както и за биологичното разнообразие, но най-вече за икономиката, предлагайки доброкачествена и високо ценена на световните пазари суровина.
P. tomentosa е интродуциран в САЩ като декоративен вид. В страни като Китай и Япония използването на вида за декорация е традиция. Дървото има красив, постепенен листопад, обогатяващ почвата с минерали. Използва се за декорация на паркове, градини, търговски площи, резиденции и др.

Paulownia може да расте на бедни и замърсени почви, като ги очиства от тежки метали и други вредни соли, но, за да развие пълния си потенциал и даде най-добри резултати, е необходимо наторяване с оборски тор. Ако е необходимо, естественият тор може да се замени със синтетичен. По отношение на влажността на почвите, Paulownia е толерантна, но не обича мочурливите почви, където водата е на високо ниво. Добре се развива, когато корените й са поне на 1-1.5 м навътре в почвата. В области, където валежите са по-малко от 500 мм/м2, първите две години Paulownia задължително се полива поне 1-2 пъти в седмицата. След втората година дървото има добре развита коренова система, която го снабдява с необходимите вода и хранителни вещества. Поливане може да се наложи само при екстремни обстоятелства.

За залесяване и декорация

Бързият растеж на тези дървесни видове ги прави особено ценни за засаждане на големи промишлени масиви, на опожарени гори, табани и свлачища (Marcotrigiano et al. 1988). За разлика от други дървесни видове, Paulownia достига височина от 5-10 метра само за 2 до 4 години. През пролетта и лятото дърветата са покрити с красиви гроздовидни съцветия, вариращи по форма и цвят от кремаво до тъмно виолетово. Бързият растеж и големите листа позволяват за кратко време да се осигурят сенчести места. Всичко това прави видовете Paulownia изключително подходящи за декорация на паркове и градини.

Използване на Paulownia като енергийна суровина

Освен в индустрията, Paulownia се използва и в енергетиката за производство на пелети (твърдо гориво) и като суровина за алтернативно възобновяемо биогориво. За тази цел се използва не само стъблото, но и клоните и листата. Пелетите могат да се използват както за малки частни котли, отопляващи отделни сгради и апартаменти, така и за големи установки и електрически централи. Интересно и стопански значимо е използването на Paulownia за производство на биогориво.

Преимуществата на вида в това направление са много:

— Освобождават се от използване за същата цел видовете, които служат за храна на човека и животните;
— Насажденията от Paulownia не изискват такива големи грижи и разходи за отглеждането си –обработка, торене, пестициди, напояване, хербициди и др;
— Дървото не изисква повторно ежегодно засаждане, тъй като корените му нарастват бързо и навлизат все по-дълбоко в почвата и след всяка сеч може да се получава повече дървесна маса след отрязване на стъблото му. Дървото има над 70 години живот.
— За производство на гориво се използва цялата био-маса: стъблото, клоните, листата, съцветията;
— Стъблото може да бъде отрязано по всяко време на годината, без да е свързано със сезони и къси срокове на прибиране, както при другите видове.

Използване на стъблото

Дървесината на Paulownia е лека и същевременно изключително здрава, което е идеалната комбинация за случаите, когато това съотношение е от значение. Дървесината на Paulownia е два пъти по-лека от тази на дъба и още по-лека от тази на иглолистните видове. Високото съотношение здравина/тегло прави дървесината от Paulownia незаменима в корабостроенето, самолетостроенето, за изработка на дъски за сърф, каравани и др. Тя лесно се поддава на всякакъв вид обработка. Здравината, гладкостта и липсата на дефекти прави тази дървесина предпочитана суровина в строителството, за направа на мебелни облицовки, фурнири, играчки, опаковки и други изделия. Дървесината има невероятен резонанс, което я прави много ценна и търсена при изработването на музикални инструменти. Светла е и поема добре боите (оцветители). Дървесината на Paulownia съхне бързо на въздух (без пещи). Суши се лесно на открито - 30 до 60 дни. Задържа малко влага (до 10-12%). Дървесината не гние и е водоустойчива, изключително стабилна, устойчива на усуквания, счупвания и деформации. Структурата на дървесината е много фина, повърхността й е копринено гладка, без дефекти (чепове).

Използване на цветовете

(снимка) Красивата форма и окраска на цветовете и съцветията и тяхното ухание привличат пчелите, с което се допринася много за развитието на пчеларството. Медът, който се получава от тези цветове, е много полезен за горните дихателни пътища, белите дробове, а също и за храносмилателните органи. Цветовете, под формата на чайове и сиропи, се използват за лечение на болести, свързани с черния дроб, жлъчката, далака, а също така и за бронхити.
Напоследък цветовете се използват много интензивно в козметиката за производство на парфюми, ароматизатори и на други козметични продукти.

Използване на листата

Листата се използват много често за фураж на животните (крави, овце, свине и др). Имат хранителна стойност, близка до тази на люцерната. Те съдържат 20% протеини, а смилаемостта им е 60%.
Размерите им достигат до 75 см в диаметър и са най-добрите „фабрики” за кислород. Те поемат много големи количества въглероден диоксид и освобождават големи количества кислород, като по този начин пречистват стотици хиляди куб. метри въздух. Това има много висока екологична стойност. В Китай листата на Paulownia се използват във фармацевтичната промишленост за изготвяне на лекарства против коремен тиф, чернодробни заболявания, бронхити и др.

Тъй като листата на Paulownia са с много големи размери, те образуват голяма сянка и запазват почвената влажност, като по този начин създават благоприятен микроклимат на растенията, съвместно с които се отглеждат. След листопада, листата наторяват почвата, обогатяват я с азот и подобряват структурата й. По този начин я правят по-приемлива за видовете, отглеждани с Paulownia, и предполагат постигането на по-високи добиви.

Paulownia и околната среда

Paulownia е способна да се адаптира, расте и развива в бедни почви. Тя е идеален дървесен вид за подобряване и възстановяване на бедни, замърсени и застрашени почви. Paulownia расте на замъресени с тежки метали и вредни вещества почви, където други дървесни видове загиват. Поглъщайки тези вещества, тя освобождава почвата от тях. Paulownia спомага за запазване на слабите почви, които при други обстоятелства могат да пропаднат и да се изгубят напълно.

Огромните листа на Paulownia достигат до 75 см в диаметър. След опадването им, те не само наторяват, но и структурират почвата с естествен хумус. Така, те обезпечават необходими условия за растежа на видовете, които се отглеждат заедно с Paulownia и след нея.
Paulownia е предпочитан дървесен вид и за борбата с ерозиите. Освен очистването на почвата и водите в нея, Paulownia очиства и въздуха от вредните газове, които често са в недопустимо високи концентрации, особено в големите индустриални градове. Paulownia абсорбира 10 пъти повече въглероден диоксид от който и да е дървесен вид, освобождавайки големи количества кислород.

Човешката дейност, енергетиката, огромния трафик и др. довеждат до бързото натрупване на въглероден диоксид във въздуха, което пък води до глобалното затопляне, озоновите дупки, климатичните промени, топенето на ледовете в полюсите и заливане на сушата. От средата на XIX век до днес, нивотo на въглероден диоксид се е повишило с над 25%. Такова ниво не е достигано в продължение на 1.6 млн години. Отглеждането на Paulownia на големи площи допринася за елиминирането на част от въглеродния диоксид. В края на 1994 година учените установиха, че повечето от диоксидите на Земята се абсорбират от по-младите дървесни насаждения в сравнение с възрастните такива. Със засаждането на 4 дка нови площи с Paulownia се обезпечава оабсорбирането на 13 тона въглероден диоксид от въздуха за 1 година.

Насажденията от Paulownia могат да служат и като спасителен пояс от силните ветрове и водните потоци през пролетта, когато водите от стопяване на снеговете от високите планински места са много силни.

Важно, от екологична гледна точка е използването на Paulownia за биомаса. Таблицата по-долу представя емисията на вредни вещества от материалите, които се използват в енергетиката като гориво за отопление. Използваната за тези цели биомаса от Paulownia излъчва най-малко вредни вещества.

Paulownia подобрява почвата контролира замърсяването на почевните води от тежки метали, химикали и животински отпадъци, контролира ерозията, служи като слънчева и ветрова бариера, очиства въздуха от замърсители и доставя големи количества кислород. Не на последно място е значението на Paulownia и за обогатяване на ландшафта и биологичното разнообразие на страната.

20.11.2009, СиДиТаб ЕООД

Фото галерия

Изпрати на приятел | Добави в любими | Принтирай
Коментари (0) | Добави коментар

Вижте още

Защо да подарим саксийно цвете вместо свеж букет за 8-ми март
Докато свежите букети отдавна са норма, нововъзникваща тенденция е предпочитанието към саксийни цветя. В тази статия се задълбочаваме в причините зад тази промяна и изследваме защо саксийните цветя предлагат по-устойчива, дълготрайна и смислена алтернатива на свежите букети за празнуване