Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы »глолистни

»глолистни | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ƒекоративни€т лук Ц един кръгъл отличник
ƒе­ко­ра­тив­ни лу­ко­ве при­със­т­ват вече тра­ди­ци­он­но в ал­пи­не­у­ми­те, ро­ка­ри­и­те, ка­ме­нис­ти­те гра­дин­ки, гру­по­ви­те ком­би­на­ции и бор­дю­ри­те. “е са мно­го под­хо­д€­щи за р€­зан цв€т, в то­ва чис­ло в качес­т­во­то си на су­хи цве­т€, и за фор­си­ра­не на цве­то­ве­те из­вън се­зо­на. Ћу­ко­ве­те сил­но ва­ри­рат по вън­шен вид, раз­мер, фор­ма, ус­т­ройс­т­во на цве­то­ве­те и лис­та­та.

√азани€та превръща есента в цветно л€то
√азани€та или летни€т гербер (Gazania) е изключително красиво цвете. –одът включва около 30 вида предимно едногодишни растени€. √азани€та се използва за фигури, очертаване на бордюри и сандъчета. «а балкона се препоръчва мини сортът ”тринна роса.

Ѕосилек
“ова ароматично растение е пренесено в ≈вропа през ’V≤ в от »нди€. “о е познато от дълбока древност и са му приписвали чудодейни свойства. Ќ€кои римл€ни са в€рвали, че който го консумира, става красавец, а други народи са давали китка босилек в знак на любов. ƒнес той се отглежда в ц€ла ≈вропа, јмерика и јзи€.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ћай: ¬ажно през май
¬сичко цъфти. ÷ъфт€т пол€ и гори, цъфт€т села и дворове. ¬ълнуващи багри преливат от едни в други, за да се сле€т в безбрежна синева. » с ритъма на този тържествен парад на красотата разцъфва и човешката жажда за съзидание и светлите чувства за слънчеви дни. ¬ майската ома€ от дългоцветни струи запретваме ръкави за работа по пол€ и градини, за да черпим с пълни шепи от насладата на събудилата се природа.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината