Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы »глолистни

»глолистни | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

јко не достига калий в почвата
ѕризнаците на недостиг на калий се €в€ват винаги по старите листа. ѕри лозата, зелето, доматите и краставиците недостигът на калий се про€в€ва като хлоротично избледн€ване на перифери€та на листата, което преминава и в междунерви€та. ¬последствие хлоротичната част на листата става каф€ва и прегар€.

–ододендронът - цветна експлози€ в градината
ѕрез про­лет­та, ко­га­то тъм­но­зе­ле­ни­те кло­ни на ро­до­ден­д­ро­на се окичат с ед­ри­те цве­то­ве, то­ва е съ­би­тие, ко­е­то се пом­ни за дъл­го. ¬ то­ва от­но­ше­ние ро­до­ден­д­ро­ни­те н€­мат рав­ни на се­бе си. Ќи­то един друг вечно­зе­лен гра­дин­с­ки храст не е спо­со­бен на та­ка­ва ек­с­п­ло­зи€ от цве­то­ве. Ќо то­ва да­леч не е един­с­т­ве­но­то му пре­дим­с­т­во.

—тудът Ц какво да очакваме и как да помогнем на растени€та
«имни€т мраз не е най-доброто условие за живот. Ќа въздействието на ниските температури са подложени всички живи растени€. Ќ€кои са по-устойчиви, за други обаче се налага вс€ка есен да се предприемат сериозни защитни мерки. Ќезависимо от всичко сторено, опасността е на лице. ќсобено реална става т€ след краткотрайни зимни затопл€ни€ и при повратни пролетни студове. «атова е важно да се знае кога и при какви услови€ какви повреди са възможни по растени€та и да се предприемат съответни мерки.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец —ептември: ¬ажно през септември
ѕрез септември идва есента - и астрономическата, и метеорологическата. јстрономическата идва просто на секундата, по астрономически€ си часовник, другата усещаме кога по-рано, кога по-късно, но винаги като предупреждение, че тр€бва да извадим по-дебели дрехи. » пак като предупреждение градината ни призовава да се справим  овреме с н€кои неща, преди да са ни попречили мъглите и есенните дъждове.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината