Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы »глолистни

»глолистни | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

‘ренското грозде изисква посто€нна УподстрижкаФ
’растовидната форма е характерна за растежа на френските грозда. «а да € формирате през първите две - три години правете редовна резитба. “ова се прави по време на дълбоки€ покой след листопада до началото на вегетаци€та, но не по-късно от средата на месец март. ¬с€ка година от приосновните пъпки на кореновата шийка израстват гол€м брой издънки. ÷ветът им е важен признак, който се използва при резитбата. ≈дногодишните издънки са сиво-белезникави, двугодишните - канелени със сиви ивици, тригодишните - сиви или сивокафеникави, четиригодишните - сивочерни. Ќай-висок добив се получават от две и тригодишните основни клони.

ќвошките цъфт€т и есен, ако са обезводнени
ѕосочените €влени€ най-често се наблюдават след силно засушава­не и унищожаване на гол€ма част от листата, а също така и от обезлистване след градушки или нападение от болести и непри€тели.

ќсигурете на флокса слънчево м€сто
ќт юни градината се обагр€ с красивите цветове на флокса. “ой е красиво градинско цвете, което в зависимост от вида може да се отглежда като многогодишно или едногодишно.  ато едногодишно растение се отглежда видът Phlox drummondii. ѕредставл€ва тревисто растение със силно разклон€ващо се стъбло. “о може да бъде изправено и стелещо се, в зависимост от сорта и разположението на разклонени€та го главното стъбло.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ќктомври: ¬ажно през октомври
ѕрез октомври градината бързо се промен€. ѕрипламват в жълто, пурпурно, оранжево, каф€во храсти и дървета, н€кои от т€х садени специално заради тази им есенна прем€на. «апочват постепенно да посърват лехите с цвет€ и зеленчуци, уморено се поклащат клоните на плодните дръвчета, освободили се от плодови€ си товар. ÷€лата градина се готви вече за зимната почивка.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината