Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы “реви

“реви | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ƒоматите
јвторът на стати€та "ƒоматите" ст. н. с. д-р ∆ивко ƒанаилов повече от 30 г. работи по проблемите на генетиката и селекци€та на домати в »нститута по генетика "јкад. ƒ.  остов" при ЅјЌ - —офи€. јвтор и съавтор е на 18 сорта и хибриди домати.

’ибискусът - омайното цвете на южните морета
ћеж­ду хибикусите се сре­щат как­то вечно­зе­ле­ни и лис­то­пад­ни дър­ве­та и храс­ти, та­ка и мно­го­го­диш­ни и ед­но­го­диш­ни тре­вис­ти рас­те­ни€. «а­ра­ди цен­ни­те им де­ко­ра­тив­ни, хра­ни­тел­ни и це­леб­ни качес­т­ва мно­го от т€х от­дав­на са раз­се­ле­ни по всички кра­и­ща на «е­м€­та. ¬ид хи­бис­кус под име­то кар­ка­де вли­за в със­та­ва на мно­го ви­до­ве пло­дов чай.

«имата да запов€да!
ѕокривката от сухи листа или торф е добро укритие за градинските растени€. “алашитът, сламата и сухите листа са подход€ща изолаци€ за саксийни растени€ - може да завиете сакси€та с тръстикова рогозка и да запълните пространството между рогозката и растени€та със сухи листа.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец —ептември: ¬ажно през септември
ѕрез септември идва есента - и астрономическата, и метеорологическата. јстрономическата идва просто на секундата, по астрономически€ си часовник, другата усещаме кога по-рано, кога по-късно, но винаги като предупреждение, че тр€бва да извадим по-дебели дрехи. » пак като предупреждение градината ни призовава да се справим  овреме с н€кои неща, преди да са ни попречили мъглите и есенните дъждове.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината