Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы Ѕилки

Ѕилки | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

«а по-красив празник
ћерките, които се предприемат за пробуждането на растени€ към цъфтеж по време на поко€ им, се нарича форсиране. –астени€та, които могат да бъдат подлагани на такава операци€ представл€ват по сво€та същност листопадни растени€, въпреки че н€кои приемат, че и ранно цъфт€щите сортове вечнозелени растени€ също за такива (индийската азали€, камели€та и др.).

— първата резитба определ€те височината на дръвчето
ѕървата резитба след засаждането на овошките е силна. — не€ се определ€ и височината на стъблото,и м€стото на залагането на основните скелетни клони, които при чашовидната корона са единствени. ∆елателно е да се формират корони с по-ниско стъбло.

“орене на грах
√рахът не е взискателен към почвените услови€. «а ранните сортове се предпочитат по- леки почви, а за сортовете с по- дълъг вегетационен период - по-тежки влагоемни терени. √рахът не понас€ кисела реакци€ на почвата.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ћай: ¬ажно през май
¬сичко цъфти. ÷ъфт€т пол€ и гори, цъфт€т села и дворове. ¬ълнуващи багри преливат от едни в други, за да се сле€т в безбрежна синева. » с ритъма на този тържествен парад на красотата разцъфва и човешката жажда за съзидание и светлите чувства за слънчеви дни. ¬ майската ома€ от дългоцветни струи запретваме ръкави за работа по пол€ и градини, за да черпим с пълни шепи от насладата на събудилата се природа.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината