Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы Ѕилки

Ѕилки | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ќрехът
— ис­по­лин­с­ки­те си раз­ме­ри и бо­га­то раз­к­ло­не­на­та ко­ро­на той вну­ша­ва чув­с­т­во­то за прек­ло­не­ние пред ве­личието на при­ро­да­та. –ас­нал сво­бод­но по го­ри и ли­ва­ди, от­г­леж­дан с лю­бов по ни­ви и дво­ро­ве, той е нав­л€­зъл и в при­каз­ки­те и пес­ни­те на на­ро­да ни. 

ќблагород€ването на храстите и дърветата изисква подготовка
—м€та се, че най-подход€щи€т момент за вземане на калеми за зимно-пролетно присаждане, е моментът след листопада до настъпването на големите студове. януарските дни не са много подход€щи, а към кра€ на февруари и март соковете може да се раздвижат и тогава вече ще е късно.

У¬одни€тФ лук не се сади дълбоко
—ладките сортове лук, от сортотипа " аба"или така наречени€ "воден" лук, могат да се отглеждат чрез директна сеитба на семена и чрез разсад. “е се характеризират с по-сочна консистенци€ и се употреб€ват предимно за салати. “акива са сортовете јсеновградска 5, »спанска каба 482, —офийска каба, ћайон и др.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ќктомври: ¬ажно през октомври
ѕрез октомври градината бързо се промен€. ѕрипламват в жълто, пурпурно, оранжево, каф€во храсти и дървета, н€кои от т€х садени специално заради тази им есенна прем€на. «апочват постепенно да посърват лехите с цвет€ и зеленчуци, уморено се поклащат клоните на плодните дръвчета, освободили се от плодови€ си товар. ÷€лата градина се готви вече за зимната почивка.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината