Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы «еленчуци

«еленчуци | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

—л€по куче и къртица
ѕо начина на живот и повредите, които причин€ват на растени€та, двата вида са близки. “е принадлежат към групата на дребните млекопитаещи гризачи и са от различни семейства, с различно устройство на т€лото и с различни биологически особености

ќпределете сами киселинността на почвата
—илата на растежа, здравното състо€ние, дълголетието и родовитостта на растени€та се обуслав€т също и от почвената реакци€, определ€на с нейното рЌ. ѕочвената киселинност зависи от разтворените вещества в почвената вода и характера на взаимодействието им с твърдата част. ¬ зависимост от реакци€та им почвите се см€тат кисели при рЌ по-малко от 7, неутрални при рЌ 7 и алкални при рЌ над 7.

 ак се подкастр€т храстите
’растовите овощни растени€ се формират от различен брой, приблизително еднакви по размери, разновъзрастни стъблени образувани€. “ова се дължи на специфичните им растежни особености, израз€ващи се в образуването на коренови и прикоренови издънки и формиране на най-силен растеж от основните пъпки на леторастите. “ипични храстовидни видове са касисът, бодливото грозде и другите френски грозда, лешникът, арони€та,  др€нът.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ёли: ¬ажно през юли
ёли е най-горещи€т месец. » най-слънчеви€т. ¬алежите са все по-редки, но вали ли, вали, както се казва, интензивно. ÷ъфт€т всевъзможни цвет€, зре€т плодове, зеленчуци. ¬реме е за летни удоволстви€. ¬ дългите юлски дни има време и за почивка и удоволстви€, и за работа в градината, за да е все така пищна и плодовита.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината