Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы «еленчуци

«еленчуци | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

¬нимавайте с унищожаването на плевелите при овошките
–ано напролет, преди вегетаци€та на овощните дръвчета и след обработка на почвата, за борба срещу едногодишните и многогодишни житни и широколистни плевели може да се използва хербицидът касорон √ в доза 0,8-1 кг на 100 кв.м.—рещу едногодишните и н€кои многогодишни широколистни плевели (поветица) действа гоал 2≈ в доза 15-20 мл/100 кв.м. “ретирането се извършва по време на активни€ растеж на плевелите (за поветицата - начало на масов цъфтеж), през април-май.

ѕодредете стайните според изисквани€та им
—тайните цвет€ имат своите изисквани€ към светлината, топлината и влагата. ќбикновено напо€ването им през зимните месеци е сведено до минимум.  —ветлината обаче е фактор, с който тр€бва да се съобраз€вате дори и в мрачните дни. —аксийните имат различни изисквани€ към светлината и биват светлолюбиви, понас€щи полус€нка и тъмноустойчиви.

÷езалпини€та Ц райска птица в сакси€
÷езалпиниите са род красивоцъфт€щи растени€, обхващащ около 100 вида дървета, храсти и лиани, разпространени в тропическите и субтропически части на земното кълбо. Ќа открито в страните с умерен климат, и то в по-топлите им части, се отглеждат едва два вида - цезалпини€та на ƒжилис и €понската цезалпини€.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец јприл: ¬ажно през април
ѕрез март пролетта се пробужда, а през април се събужда. —ъбужда се и започва да се гизди в новата си цветна прем€на. ∆ивакът на термометъра са устрем€ва нагоре, а подир него разцъфват иглики, нарциси, зюмбюли, бадеми, праскови, череши, €бълки, круши... –азхубав€ва се природата, разхубав€ва се и градината. ј за да е такава, каквато € искаме, тр€бва да й се помогне. Ќе че е много работата в не€, но колкото и да е, по-важното да е свършена навреме. Ќищо не търпи отлагане.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината