Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ягодоплодни

ягодоплодни | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

«ащо съхне глицини€та?
√лицини€та (Wistеria chinensis) идва от  итай, но успешно се развива и у нас. “€ се използва за вертикално покритие на тераси, беседки, стени и огради. ќсобено  красиви са цветовете й през юни. “е са гълбово-синкави, увиснали гроздове с много при€тен дъх.

ќт какви резитби се нуждае лозето?
„рез резитбата на лозата вс€ка година се премахват (частично или изц€ло) различни части на растението. “ака лозата придобива определена форма, регулира се и се направл€ва нейни€т растеж и плододаване. ¬ зависимост от височината на стъблата формировките са нискостъблени - с височина на стъблото до 50 см, средностъблени - от 51 до 100 см и високостъблени - над 100 см.

 ак се прави шербет?
¬ периода на плододаване зеченчуковите култури се нужда€т от повече хранителни вещества. ћного удачна форма на подхранване е редуването на минералното с органично хранене на растени€та. Ўербетуването е изключително ефикасен начин за подхранване по време на вегетаци€та им.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ƒекември: ¬ажно през декември
¬ първи€ зимен месец градинарите имат повече свободно време, което им дава възможност без да бързат, да си направ€т планове за работата през л€тото, да помисл€т къде и какво е нужно да обнов€т.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината