Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ягодоплодни

ягодоплодни | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

÷арска бегони€ краси и в мрачните дни
Ѕегони€ рекс, известна още като царска бегони€, е сред растени€та, които н€мат претенции за осветеността на ста€та. «атова т€ е сред най-подход€щите растени€, които могат да декорират интериора ви дори и в снежните мрачни дни. ÷арската бегони€ не е взискателна към услови€та на осветление и в същото време е много ефектна.

ќт колко светлина се нуждае разсадът ви
¬реме е за производство на разсадите за зеленчукови култури. Ѕез осветление в услови€та на къс ден растени€та обаче ще се развиват по-слабо и ще боледуват често. —амо с осветление поливането и подхранването вод€т до максимална полза за разсада, а отсъствието на допълнително изкуствено осветление може да намал€т тази полза двойно. јсортиментът на лампите за осветление сега е доста богат. ќптимални са луминисцентните лампи с общо предназначение или по-малки, или пък специалните луминисцентни лампи (кръгли).

ќпределете сами киселинността на почвата
—илата на растежа, здравното състо€ние, дълголетието и родовитостта на растени€та се обуслав€т също и от почвената реакци€, определ€на с нейното рЌ. ѕочвената киселинност зависи от разтворените вещества в почвената вода и характера на взаимодействието им с твърдата част. ¬ зависимост от реакци€та им почвите се см€тат кисели при рЌ по-малко от 7, неутрални при рЌ 7 и алкални при рЌ над 7.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ћай: ¬ажно през май
¬сичко цъфти. ÷ъфт€т пол€ и гори, цъфт€т села и дворове. ¬ълнуващи багри преливат от едни в други, за да се сле€т в безбрежна синева. » с ритъма на този тържествен парад на красотата разцъфва и човешката жажда за съзидание и светлите чувства за слънчеви дни. ¬ майската ома€ от дългоцветни струи запретваме ръкави за работа по пол€ и градини, за да черпим с пълни шепи от насладата на събудилата се природа.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината