Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы Ћиани

Ћиани | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ƒамското сърце - цветето на несподелената любов
ƒамското сърце може да се използва както самосто€телно така и в съчетание с други пролетни цвет€. ¬ пъстри лехи наред с иглики, незабравки, нарциси, лалета може да бъде както акцент, така и фон. ≈динични растени€ на фона на зелената морава също изглеждат великолепно.

 ак да преместим ценните дървета
«асаждането на големи дървета започва с определ€не на сроковете за тази операци€. Ќай-добре е това да се извърши в периода на покой на дървесните видове. “огава растени€та сравнително по-лесно понас€т пресаждането. “ози период на широколистните е през есента, след листопада, през зимата и през пролетта преди разлистването. ѕри нашите климатични услови€, особено в ёжна Ѕългари€  за предпочитане е есенното засаждане, а в по-студените райони - в ранна пролет. Ќай-добри резултати от зимно пресаждане се получават, когато се извършват при температура - 10- 12  градуса.

“ринадесет златни правила за начинаещи цветари (и не само за т€х)
ѕърво е желанието. “ази плен€ваща красота да бъде у дома. ƒа се обсипва с цветове и да расте все по-пищно. ≈дна от най-достижимите радости е да отглеждаме цвет€. Ќо все пак само мерак не стига. ѕравилата за отглеждане на растени€ са много и индивидуални. “ези н€колко обаче могат да свършат добра работа на първо време.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец —ептември: ¬ажно през септември
ѕрез септември идва есента - и астрономическата, и метеорологическата. јстрономическата идва просто на секундата, по астрономически€ си часовник, другата усещаме кога по-рано, кога по-късно, но винаги като предупреждение, че тр€бва да извадим по-дебели дрехи. » пак като предупреждение градината ни призовава да се справим  овреме с н€кои неща, преди да са ни попречили мъглите и есенните дъждове.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината