Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы Ћиани

Ћиани | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

–аботете с ножицата правилно, за да се радвате на плод дълго време
–езитбата на овощните растени€ най-ефективно вли€ние върху растежа, плододаването и дълголетието на дърветата. “€ тр€бва да е съобразена с възрастта и растежните особености, както на ц€лото растение, така и на отделните клони и клонки, и е съчетана с останалите грижи по отглеждането - обработки, торене, напо€ване и растителна защита. јко не бъде съобразена с тези особености, т€ може да окаже и отрицателно вли€ние.

√роздобер
ќт момента на прибиране на гроздето много зависи качеството на виното. «атова е задължително дни преди започване на гроздобера да се провер€ва натрупването на захарите. ¬земат се средни проби на всеки 5-6 дни от отделни части на лозето, от различни главини и височина.

 олко време расте разсадът
ћного зеленчукови култури се отглеждат чрез предварително производство на разсад.  олко време обаче отнема от семената да се разви€т млади растени€, готови за настан€ване на посто€нното им м€сто. «начително гол€мата разлика в продължителността на отглеждане на разсада при посочените култури се дължи на биологичните особености на вида и типа на култивационните съоръжени€.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец януари: ¬ажно през €нуари
януарските дни са къси, небето е облачно, живата растителност е в дълбок зимен покой, та човек ще си рече, че н€ма никаква работа в градината. “ака е, но не съвсем. ≈, не може да се сравн€ва с пролетните и летните грижи, но за студеното време и късите дни не е и малко. —ега му е времето да се помисли какво ще се засади, какво ще се отгледа и как ще се отгледа.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината