Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ƒървета

ƒървета | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ќт какво боледува бостанът?
¬ертицилийно и фузарийно ув€хване,  алтернари€, бактериален пригор, памукова листна въшка, па€жинообразуващи акари- при борбата с вредителите изключително важи правилото - да не се пръска по време на беритбите

ќсигурете на флокса слънчево м€сто
ќт юни градината се обагр€ с красивите цветове на флокса. “ой е красиво градинско цвете, което в зависимост от вида може да се отглежда като многогодишно или едногодишно.  ато едногодишно растение се отглежда видът Phlox drummondii. ѕредставл€ва тревисто растение със силно разклон€ващо се стъбло. “о може да бъде изправено и стелещо се, в зависимост от сорта и разположението на разклонени€та го главното стъбло.

„ашкодр€ни
„ашкодр€ните макар да са местни видове на јзи€, се срещат често и у нас. “е се дел€т главно на два вида. ≈дните са с опадливи през зимата листа, а другата група са с вечнозелени листа. ќт първата група най-често се среща у нас брадавичести€т чашкодр€н (Euonymus verrucosa). ѕредставл€ва едър храст, но не по-висок от 2-3 метра.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ёли: ¬ажно през юли
ёли е най-горещи€т месец. » най-слънчеви€т. ¬алежите са все по-редки, но вали ли, вали, както се казва, интензивно. ÷ъфт€т всевъзможни цвет€, зре€т плодове, зеленчуци. ¬реме е за летни удоволстви€. ¬ дългите юлски дни има време и за почивка и удоволстви€, и за работа в градината, за да е все така пищна и плодовита.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината