Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ÷вет€

÷вет€ | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

÷икламата не е само красавица
¬ рода на цикламата (Cyclamen) има над 15 вида, сред които само н€колко са подход€щи за отглеждане навън. «а нашата страна от значение е C. europeum, ко€то се среща в “ърновско, —редни –одопи, —редна гора и на много места в «ападна Ѕългари€.

—м€ната на местата - задължителна за високи добиви
√радинарите са забел€зали, че слагането на една и съща култура на едно и също м€сто н€колко години подред сериозно намал€ва добива. ѕричина за това е едностранното изтощаване на почвата. ѕриема се, че същите зеленчуци могат да се отглеждат на това м€сто чак след 3-4 години.

ќт късни моркови става вкусна турши€
 ъсните посеви с моркови са подход€щи за получаването на продукци€ през есента, ко€то може да се ползва са съхранение и приготв€не на туршии. «а тази цел са полезни сортове с по-къс вегетационен период. ѕри обработката на почвата се цели да се намали до минимум загубата на почвената влага.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ћарт: ¬ажно през март
ћного храсти губ€т декоративността си, ако с времето не полагате нужните за т€х грижи. ћожете да ги спасите само с радикална резитба. Ќеслучайно се нарича подмлад€ваща.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината