Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ÷вет€

÷вет€ | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

“опли багри в сиви€ сезон
ѕрез късната есен, когато небето все почесто крие слънцето зад дебела облачна завеса, очите търс€т несъзнателно €рки и разнообразни багри в парковете и градините. » тогава се оказва, че растени€та, които могат да стопл€т погледа ни и да ни спас€т от сивотата, са много и най-различни. 

Ѕоровинката
 ато промишлена овощна култура културната боровинка води началото си от —еверна јмерика. ѕървите опити за отглеждането й са започнали в щата »ндиана с диви растени€. ¬ резултат на кръстосване и отбор били създадени първите боровинкови сортове. “е надминават по едрина, вкусови качества и родовитост дивите форми.

ќранжерийната белокрилка отново напада
ѕрез есента при застуд€ване на времето белокрилката навлиза отново в оранжериите. Ќай-често прелита в т€х от намиращи се наблизо заразени растени€ - зеленчуци, цвет€, гол€м брой плевели, също от неприбрани и неунищожени растителни остатъци. ѕо т€х белокрилката остава до късно през есента. «а да се избегне опасността този опасен непри€тел да се намножи в гол€ма плътност, от гол€мо значение е химическата борба да започне рано, още при по€вата на първите излетели мухи.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ќктомври: ¬ажно през октомври
ѕрез октомври градината бързо се промен€. ѕрипламват в жълто, пурпурно, оранжево, каф€во храсти и дървета, н€кои от т€х садени специално заради тази им есенна прем€на. «апочват постепенно да посърват лехите с цвет€ и зеленчуци, уморено се поклащат клоните на плодните дръвчета, освободили се от плодови€ си товар. ÷€лата градина се готви вече за зимната почивка.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината