Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ÷вет€

÷вет€ | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

 ак се създава ново лозе
ѕървото нещо което тр€бва да се направи при създаване на ново лозово насаждение е избора на подход€що м€сто за лозето,вземайки в предвид изисквани€та на лозата към темперетура, светлина, влага, почва и др. ¬ по-хладните райони южното и югозападно изложени€ са за предпочитане, тъй като гроздето натрупва повече захари. —еверните изложени€ са по-подход€щи за по-топлите южни раьони на страната. Ћозето може да се отглежда както на равнини, така и по хълмове и склонове...

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ќктомври: ¬ажно през октомври
ѕрез октомври градината бързо се промен€. ѕрипламват в жълто, пурпурно, оранжево, каф€во храсти и дървета, н€кои от т€х садени специално заради тази им есенна прем€на. «апочват постепенно да посърват лехите с цвет€ и зеленчуци, уморено се поклащат клоните на плодните дръвчета, освободили се от плодови€ си товар. ÷€лата градина се готви вече за зимната почивка.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината