Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы ÷вет€

÷вет€ | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ѕлесен, мъх или гъби в моравата
ѕо€вата на плесен или мъх в моравата се причин€ва от лош воден, въздушен и хранителен състав на тревната площ. ¬ почвата прониква твърде малко въздух и т€ става податлива на гъбни забол€вани€, т.е. по€в€ва се плесента, мъхът или н€кои видове гъби. ¬следствие на това тревата пожълт€ва и отмира. ¬ такива случаи се прави проветр€ване, което се постига чрез грапане.

–азделете орхиде€та, след като прецъфти
ќрхидеите в дома ви представл€ват цветарска гордост. „есто много видове от т€х се отглеждат трудно и тр€бва да полагате много усили€ за изпълнението на технитевисоки изисквани€. “р€бва да осигурите на цъфт€щите от т€х високи опори, за да не се прекършат цветоносите под тежестта на цветовете. 

ќрехът
— ис­по­лин­с­ки­те си раз­ме­ри и бо­га­то раз­к­ло­не­на­та ко­ро­на той вну­ша­ва чув­с­т­во­то за прек­ло­не­ние пред ве­личието на при­ро­да­та. –ас­нал сво­бод­но по го­ри и ли­ва­ди, от­г­леж­дан с лю­бов по ни­ви и дво­ро­ве, той е нав­л€­зъл и в при­каз­ки­те и пес­ни­те на на­ро­да ни. 

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ёни: ¬ажно през юни
“ермометрите в метеорологичните станции тръгват в надпревара да покажат, че става по горещо, с€каш ни предупреждават, че идва истинското л€то. » наистина на 22 юни отбел€зваме първи€ му ден - най-дълги€т от всичките триста шестдесет и пет. ¬ при€тните предчувстви€ за слънце, море и почивка не пренебрегваме обаче грижите за потъналата в зеленина и цветно разнообразие дворна градина. »ма какво да се върши през юни и то много.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината