Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€

–астени€ | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ќсигурете на флокса слънчево м€сто
ќт юни градината се обагр€ с красивите цветове на флокса. “ой е красиво градинско цвете, което в зависимост от вида може да се отглежда като многогодишно или едногодишно.  ато едногодишно растение се отглежда видът Phlox drummondii. ѕредставл€ва тревисто растение със силно разклон€ващо се стъбло. “о може да бъде изправено и стелещо се, в зависимост от сорта и разположението на разклонени€та го главното стъбло.

ќрехът
— ис­по­лин­с­ки­те си раз­ме­ри и бо­га­то раз­к­ло­не­на­та ко­ро­на той вну­ша­ва чув­с­т­во­то за прек­ло­не­ние пред ве­личието на при­ро­да­та. –ас­нал сво­бод­но по го­ри и ли­ва­ди, от­г­леж­дан с лю­бов по ни­ви и дво­ро­ве, той е нав­л€­зъл и в при­каз­ки­те и пес­ни­те на на­ро­да ни. 

ƒафиново дърво
≈лините тачели дафиновото дърво като свещено и кичели главите на победителите с венци от него. –имл€ните също са приемали венците като символ на величие, слава и победа. ƒълго време листата са използвани за медицински  и други цели и чак по-късно са признати за подправка. ” нас е пренесено още от древността.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец януари: ¬ажно през €нуари
януарските дни са къси, небето е облачно, живата растителност е в дълбок зимен покой, та човек ще си рече, че н€ма никаква работа в градината. “ака е, но не съвсем. ≈, не може да се сравн€ва с пролетните и летните грижи, но за студеното време и късите дни не е и малко. —ега му е времето да се помисли какво ще се засади, какво ще се отгледа и как ще се отгледа.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината