Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€

–астени€ | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

 ускутата оплита жълти мрежи
 ускутата е едногодишен пролетен, паразитен плевел със стъблено хранене, който се разпростран€ва масово и нанас€ големи щети на земеделските култури. “€ има тънко, подобно на връв, силно разклонено стъбло с жълтеникав до червено-каф€в цв€т. — виещите си стъбла се обвива около растени€та гостоприемници, прикреп€ се към т€х със смукала и се храни, расте, живее и се развива за сметка на нападнатите растени€.

 ъсовъзлие мъчи втрънчените лози
ѕричинител на късовъзлието при лозите е Fan leaf virus.  ѕризнаците на типичното късовъзлие се про€в€ват по леторастите, които са със силно скъсени зигзаговидни междувъзли€, двойни възли и много колтуци, поради което лозите изглеждат като втрънчени. Ћистата са асиметрични, деформирани и по-дребни, със силно удължени зъби и в н€кои случаи с широко отворен опашен вр€з. √роздовете са малки, с дребни и гол€м брой неоплодени зърна.

ќблагород€ването на храстите и дърветата изисква подготовка
—м€та се, че най-подход€щи€т момент за вземане на калеми за зимно-пролетно присаждане, е моментът след листопада до настъпването на големите студове. януарските дни не са много подход€щи, а към кра€ на февруари и март соковете може да се раздвижат и тогава вече ще е късно.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ќктомври: ¬ажно през октомври
ѕрез октомври градината бързо се промен€. ѕрипламват в жълто, пурпурно, оранжево, каф€во храсти и дървета, н€кои от т€х садени специално заради тази им есенна прем€на. «апочват постепенно да посърват лехите с цвет€ и зеленчуци, уморено се поклащат клоните на плодните дръвчета, освободили се от плодови€ си товар. ÷€лата градина се готви вече за зимната почивка.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината