Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ћиани Ы –Ш

Ћиани | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

ќбеззаразете зеленчуковите семена
ќбеззараз€ване на зеленчуковите семена се прави, за да се опази разсадът от болести, които се пренас€т със семената или проникват чрез почвата.

ѕодредете стайните според изисквани€та им
—тайните цвет€ имат своите изисквани€ към светлината, топлината и влагата. ќбикновено напо€ването им през зимните месеци е сведено до минимум.  —ветлината обаче е фактор, с който тр€бва да се съобраз€вате дори и в мрачните дни. —аксийните имат различни изисквани€ към светлината и биват светлолюбиви, понас€щи полус€нка и тъмноустойчиви.

Ўипките Ц перспективни и лечебни
¬ нашата страна има значителен процент слабопродуктивни, изоставени и пустеещи площи. ќсвен това, във връзка с ограничаване отглеждането на тютюна, се препоръчва засаждането на нетрадиционни трайни култури в –одопите. ≈дна от т€х е шипката. «асадена върху терени, неподход€щи за н€кои други култури, от не€ могат да се получават значителни приходи.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец јвгуст: ¬ажно през август
јвгуст е горещ месец. ѕо принцип. —лучва се и да е дъждовен, но най-често е слънчев, безоблачен.  ъм кра€ му н€как си започва да се чувства, че л€тото се готви за път, но каквото и да е, това е най-примамливи€т месец за л€тна почивка. √радината обаче не почива.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината