Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы ягодоплодни Ы –Ш

ягодоплодни | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

“ринадесет златни правила за начинаещи цветари (и не само за т€х)
ѕърво е желанието. “ази плен€ваща красота да бъде у дома. ƒа се обсипва с цветове и да расте все по-пищно. ≈дна от най-достижимите радости е да отглеждаме цвет€. Ќо все пак само мерак не стига. ѕравилата за отглеждане на растени€ са много и индивидуални. “ези н€колко обаче могат да свършат добра работа на първо време.

√роздето
«а про­из­хо­да на ло­за­та съ­щес­т­ву­ват мно­го ле­ген­ди. ¬ ед­на от т€х се раз­каз­ва за бог ƒи­о­ни­сий, кой­то пъ­ту­вал из араб­с­ки­те стра­ни. —€­дай­ки да си почине под с€н­ка­та на ед­на ло­за, той уто­лил жаж­да­та си с на­те­жа­ли гроз­до­ве. ’аре­сал вку­са и от­с­куб­нал ед­на мла­да ло­за, из­рас­на­ла от сем­ка. «а да не из­съх­не, € засадил в птича кост с мал­ко почва

—ламената гъба
ѕроизводството на сламената гъба е характерно за тропическите и субтропическите области на јзи€. “€ се отглежда във ‘илипините, япони€, »ндонези€, Ѕирма, “айланд,  итай и “айван върху пшенична или оризова сама, откъдето е поучила името си. ƒруги нейни наименовани€ са оризовосламена гъба и китайска гъба.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец януари: ¬ажно през €нуари
януарските дни са къси, небето е облачно, живата растителност е в дълбок зимен покой, та човек ще си рече, че н€ма никаква работа в градината. “ака е, но не съвсем. ≈, не може да се сравн€ва с пролетните и летните грижи, но за студеното време и късите дни не е и малко. —ега му е времето да се помисли какво ще се засади, какво ще се отгледа и как ще се отгледа.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината